Vistabygden:


Vista Härad var ett härad som omfattade socknarna Visingsö, Ölmstad, Skärstad och Gränna.

 

Namnet Vista kan möjligen vara härlett ur det latinska ordet "vista", utsikt.
Vista (med stavningen Wista) härad omnämns redan under medeltiden, tillhörde då Linköpings stift men flyttades över till Växjö stift i skiftet 15 -1600-tal.

 

Under 1600 –talet blev Gränna ”huvudstad” i Wista härad. Gränna har under århundradena varit hårt ansatta av ”storebror” Jönköping. 1720 avvärjdes ett stort hot mot Gränna stads privilegier. Hotet kom från riksdagsfullmäktige i Jönköping där det anhölls ”det Grenna stads handels rättigheter uphäwas, och staden till en bondby giöras måtte”.

 

Landshövding Anders Leijonhielm tog turligt nog Grännas parti och uppmanade Jönköpings borgare att i stället för att gnälla skulle de visa lite mera flit så skulle lilla Gränna ingalunda utgöra något förfång för Jönköpingsbornas hantverk.


Med landshövdingens hjälp räddades Grännas stadsrättigheter och i Kungl. Majts resolution den 7 oktober 1720 bekräftades stadens privilegier. Det skulle dröja ända till 1970 innan hotet mot Grännas självständighet blev förverkligat.


 

Välkommen till HEL -Tjänster i Vistabygden & Salong Anni-Fannie

copyright 2012 HEL-Tjänster i Vistabygden

Grefve Per

Grefve Per